AIF Trav & Kast afholder ordinær generalforsamling
Madnag den 26. februar 2018 kl.  19.00 i Klubhuset.

                                                                                                                          februar 2018
Dagsorden for generalforsamling ifølge vedtægteren for AIF.
 
1. Valg af dirigent og referent
 
2. Formandens beretning for det forløbende år.
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse.
 
5. Behandling af indkommende forslag.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand på valg i lige år. (Næstformand og kasserer på valg i ulige år.)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.
 
7. Suppleanter  (valgt for 1 år)
 
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
 
9. Evt.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen AIF Trav og Kast                                                                                             
 
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager