Hoved-bestyrelsens medlemmer
                    
Formand

 
Næstformand
Jytte T
 
Kasserer
Torben Larsen 
Tlf.: 4011 7545

holtlarsen@privat.dk

 
          Badminton
          Dan Christensen
          Tlf.: 3022 5755
          dsl425323@email.dk

 
Fodbold senior

Rene Lauridsen

r.lauridsen@hotmail.com
Tlf.: 23 26 86 14

Fodbold ungdom
Gorm Rasmussen
gorm@gormrform.dk
Gymnastik
Jytte Thygesen
Søndergade 45, Assens
Tlf.  2366 7534
thygesen.jytte@icloud.com

           Håndbold
          Heidi Holt Larsen

           Tlf.:  4250 1745
           
            Holtlarsen@privat.dk

 

          Motion & Fitness
          Lene S. Thygesen

            lene.t@webspeed.dk

           
          Trav og Kast
         


Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedforeningens generalforsamling.
De øvrige medlemmer udpeges af bestyrelserne for underafdelingerne.
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager