Hoved-bestyrelsens medlemmer
                    
Formand
Gorm Rasmussen
Spurvevej 1, Assens
Tlf.: 6173 7213
gorm@gormRform.dk

www.gormRform.dk
Næstformand
Martin B
 
Kasserer
Torben Larsen 
Tlf.: 40117545

holtlarsen@privat.dk

 
          Badminton
          Dan Christensen
          Lindevej 1, Assens
          Tlf. 9858 3806/ 3022 5755
          dsl425323@email.dk

 
Fodbold senior

Steen Quist Jensen
Fasanvej 27, Assens
Tlf.: 2248 3687
quistjensen@hotmail.com

Fodbold ungdom
Frantz Jacobsen
daniavej@hotmail.com
20 92 30 42
Gymnastik
Jytte Thygesen
Søndergade 45, Assens
Tlf.  2366 7534
thygesen.jytte@icloud.com

           Håndbold
          Heidi Holt Larsen

           boeck Handsensvej 10, Assens 
           Tlf.:  41731396
           Holtlarsen@privat.dk

 

          Motion & Fitness
          Bjarne Platz
          Lærkevej, Assens

             bjarneplatz@pc.dk

           
          Trav og Kast
         


Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedforeningens generalforsamling.
De øvrige medlemmer udpeges af bestyrelserne for underafdelingerne.
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager