Hoved-bestyrelsens medlemmer
                    
Formand

 
Næstformand
Martin B
 
Kasserer
Torben Larsen 
Tlf.: 4011 7545

holtlarsen@privat.dk

 
          Badminton
          Dan Christensen
          Lindevej 1, Assens
          Tlf. 9858 3806/ 3022 5755
          dsl425323@email.dk

 
Fodbold senior

Steen Quist Jensen
Fasanvej 27, Assens
Tlf.: 2248 3687
quistjensen@hotmail.com

Fodbold ungdom
Torben F. Larsen
Tlf.: 4011 7545

holtlarsen@privat.dk
Gymnastik
Jytte Thygesen
Søndergade 45, Assens
Tlf.  2366 7534
thygesen.jytte@icloud.com

           Håndbold
          Heidi Holt Larsen

           Tlf.:  4250 1745
           
            Holtlarsen@privat.dk

 

          Motion & Fitness
          Bjarne Platz
          Lærkevej, Assens

            
           bjarneplatz@pc.dk

           
          Trav og Kast
         


Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedforeningens generalforsamling.
De øvrige medlemmer udpeges af bestyrelserne for underafdelingerne.
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager