VELKOMMEN TIL
AIF FODBOLD SENIORAIF Fodbold senior
afholder ordinær
generalforsamling d. 27. februar 2024
Kl. 17.00 i Assens Hallens cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægter:

 
     1.  Valg af dirigent og referent.
     2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
     3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
     4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
     5.  Behandling af indkomne forslag til formanden senest d. 20. februar 2024.
     6.  Valg af bestyrelse - ifølge vedtægter.
     7.  Valg af 2 suppleanter.
     8.  Valg af revisor og revisor suppleant.
     9.  Evt.   
 
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager