AIF-Fodbold Ungdom


Afholder ordinær generalforsamling 


Mandag den 7. februar 2022 kl.  19.00.


Grundet Corona situation vil der være tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske via SMS besked til Torben på 40117545 senest den 01.02.21.
Når antal af deltager er kendt, fastlægges lokale for afholdelse af generalforsamling.
 
 
Dagsorden ifølge vedtægter:
 
  1. Valg af dirigent og referent.
 
2.   Bestyrelsens beregning for det forløbne år, 2021.


3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år - 2022 til godkendelse.


4.   Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse.


5.   Behandling af indkommende forslag til formand, senest 01.02.22.


6.   Valg til bestyrelsen – ifølge vedtægter. 
                   
  1. Formand (for 2 år)
  2. Bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
 
7. Valg af suppleanter (2 personer for 1 år)


8. Valg af revisor og revisorsuppleant


9. Evt.                                                                                                
                              
P.b.v.
Torben Larsen
Formand                                                                       
Nytårsappel 2021 i fodbold Ungdom

 

Nytårsappel i AIF fodbold ungdom afholdes søndag d. 11. April fra 10.00 til kl. 11.30

Fremmøde er ved AIF 
klubhus til et par hyggelige timer på banen med boldspil og socialt samvær. Der vil være pølser og vand til alle spillerne - det hele foregår ude pga Corona restriktioner. 

Til forældrene vil der være kaffe.

 

Vi spiller bold udenfor på banen, derfor bedes alle spillere have påklædning på, som passer til vejret   (evt. hue og handsker). 

 

Udendørstræning er startet ude. Træningstider kan ses på www.aif-sport.dk under Fodbold Ungdom eller opslag på FB. 

 

Vel mødt! 

 

Med venlig bold hilsner 

AIF Fodbold Ungdom

                                                                           
                                                             21.01.2020 FJ
 
Se flere billeder fra Natbold d. 3. marts 2017

Nytårsappel 2016 i fodbold Ungdom

 
 
Der afholdes nytårsappel i AIF fodbold ungdom søndag d. 13 marts fra 10:00 til kl. 12:00
Mød op i klubhuset til et par hyggelige timer, med bold og socialt samvær. Der vil være pølser og sodavand til alle spillerne.
Til forældrene vil der være kaffe.
 
Vi spiller bold udenfor på banen, derfor bedes alle spillere have påklædning på, som passer til vejret   (evt. hue og handsker).
 
Udendørstræning starter i uge 14. Træningstider kan ses på www.aif-sport.dk under Fodbold Ungdom eller opslag på tavlen i mellemgangen ud til banerne i Assens hallen efter nytårsappel når vi ved hvor mange hold der er.
 
Vel mødt!
 
Med venlig bold hilsner:
AIF Fodbold Ungdom
 
Assens den 24/2-2016
 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
AIF FODBOLD UNGDOM

 
Hermed indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling 
Onsdag d. 09.03.2016 kl. 17.00 i Klubhuset.

  
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

1. Valg til Bestyrelsen som kasser.  (Da Bente Sørensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.)

2. Valg af revisor og revisor suppleant

 
Nuværende bestyrelse:
                        - Kassere
Frantz Jacobsen - Næstformand
Lasse Lauridsen - Bestyrelsesmedlem
Jesper Aagaard–Wissing  - Bestyrelsesmedlem
Palle Jensen - Formand - Tlf.: 24440793/Mail: pcj@live.dk
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Assens IF Fodbold Ungdom

 

                                                                                                                                Assens den 7/2-2016

GENERALFORSAMLING

AIF FODBOLD UNGDOM

 

Indkaldes til ordinær Generalforsamling Tirsdag d. 23.02.2016 kl. 19.00 i Klubhuset.

 
 
Alle forældre opfordres til at møde op, for at være med til at forme AIF Fodbold Ungdom til glæde & gavn for Jeres børn og klubben.
 
Kendskab til fodbold er ikke forudsætning, kun lysten til at arbejde med børn eller klubben er nok.
 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

1. Valg af dirigent & referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse.  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til Bestyrelsen. På valg er Steen Thomsen( Ønsker ikke genvalg) og Jesper  Aagaard  Wissing
    (Da Bente Sørensen ønsker at udtræde af bestyrelsen er der også valg til kasser)


7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisor suppleant

9. Evt.

Evt. forslag være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelse af Generalforsamlingen.

Nuværende bestyrelse

Bente Sørensen: Kassere                   

Frantz Jacobsen: Næstformand

Steen Thomsen: Bestyrelsesmedlem

Jesper Aagaard-Wissing: Bestyrelsesmedlem

Palle Jensen: Formand           Mobil: 24440793 Mail: pcj@live.dk

 

Mvh.

Bestyrelsen

             Assens IF Fodbold-Ungdom.

Fodbold Ungdom sommer sæson afslutning d. 23/10 - 2015 med overnatning.BIOGRAFTUR  I FODBOLD UNGDOM - " sommereren 92"
Fodbold Ungdom havde en rigtig god tur d. 18/9 med 93 deltager - der blev produceret popcorn i store mængder & indtaget sodavand for at ikke at tørste. Efter filmen blev der sluttet af med fællesspisning a la pizza.
Tak til Hadsund bio og kulturcafen for en god service.
 
 

Nytårsappel Fodbold Ungdom - Søndag d. 29. marts 2015

Omkring 40 børn, deres forældre og trænere var samlet til nytårappel for Fodbold Ungdom på Assens Stadion. Det var et par hyggelige timer med boldspil og efterfølgende afslutning i Klubhuset med pølser og sodavand. Vejret viste sig fra den gode side selvom der var køligt.  PCJ

NATBOLD d. 27/2 2015

80 børn deltog i arrangagementet, der bød på meget andet end boldspil, bl.a førstehjælp, dans og staffet.

NATBOLD d. 22. marts 2014

Vanen tro var der højt aktivitets niveau for de mange børn i alderen fra 6 til 17 år der mødte op i Assens Hallen til det årlige Natbold arrangement - på trods af X-Faktor finalen.
  Træner kursus fredag d. 28/10:

Peter Fast fra DGI kiggede forbi og fortalte lidt om det at være frivilig træner i en (lille) klub - det er ikke nogen dårlig ting.
Peter lavede forskellige inspirerende øvelser med U11 oog U10 drengene i deres træningstid kl 17.30 - 19.00, hvorefter træneren tog over med deres øvelser.
Et godt initiativ og inspiration, her hvor vinter sæsonen lige er sparket igang.
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager