NY LEGEPLADS - FRA AKZO NOBEL:

Den 27. maj blev der bygget faldgrus ind på legepladsen på Assens Stadion, hvorefter børnene hurtigt ryggede ind og tog pladsen i anvendelse. Allerede nu er det en stor succes for de yndre borgere i byen og for klubben.
Der skal lyde en stor tak til de medarbejdere fra Akzo Nobel, der har brugt fritiden på opførelsen af pladsen og til
AKZO NOBEL SALT A/S for sponseringen af de fine redskaber og for at projektet lykkedes i samarbejde med kommunen. 
 

Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager