Referat af Generalforsamling, AIF Håndbold.
Afholdt den 22.02.18. kl. 19.00 - Klubhuset AIF.
 
Dagsorden:
 
1) Valg af dirigent og referent:
Til dirigent er Christina Eriksen og til referent er Heidi Holt valgt.
 
2) Formands beretning for det forløbne år 2017.
Formand Christina Bach fremlagde sin beretning, som blev godkendt, se vedlagt.
 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 2017 til godkendelse.
Regnskab fremlægges ved kasser Jeanette Barrett, som blev godkendt.
 
4) Fremlæggelse af budget for indeværende år 2018 til godkendelse.
Fremlægges ved kasser Jeanette Barrett, som blev godkendt. Fremtidigt er der behov for yderligere indtjening og budget 2018 reguleres.
 
5) Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.
 
6) Valg til Bestyrelsen for 2 år.
På valg er:
Formand Christina Bach – modtager genvalg.
Næstformand Joan Wickberg & Kasser Jeanette Barrett – ønsker at stoppe og fortsætter dermed ikke.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Christina Bach (Formand)
Christina Eriksen (Kasser)
Mariann Engberg (Bestyrelsemedlem)
 
Bestyrelsen består her ud over af:
Anja Bech (Næstformand)
Heidi Holt (Sekretær)
 
7) Valg af to suppleanter for 1 år.
Til første suppleant valgtes Heidi Drejer og til anden suppleant valgtes Marlene Pihl Nielsen.
 
8) Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år.
Til revisor valgtes Torben F. Larsen og til revisor suppleant valgtes Lars Bech.
                                   
9) Evt.
Næste arrangement Store BRAG d. 24/3 2018 – indkaldes til info/planlægnings møde d. 6. marts kl. 19.00 - 20.00
 
 
                                                                                                                                                                        20.02.2018
                                                                                                                                                                        Heidi Holt
Referat af Generalforsamling, AIF Håndbold.
Afholdt den 22.02.17. kl. 19.00 - Cafeteriet i  Assens Hallen flyttet fra klubhuset AIF (henvisning herfra på dagen).
 
Dagsorden i følgende vedtægterne:
 
1) Valg af dirigent og referent:
Til dirigent valgtes Anja Bech og til referent valgtes Heidi Holt.
 
2) Formands beretning for det forløbne år 2016.
Formand Christina Bach fremlagde sin beretning, som blev godkendt, se vedlagt.
 
3) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 2016 til godkendelse.
Regnskab fremlægges ved kasser Jeanette Barrett, som blev godkendt .
 
4) Fremlæggelse af budget for indeværende år 2017 til godkendelse.
Budget fremlægges ved kasser Jeanette Barrett, som blev godkendt.
 
5) Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.
 
6) Valg til Bestyrelsen for 2 år.
På valg er Joan Wickberg & Jeanette Barrett. Begge ønsker at fortsætte.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Heidi Drejer & Susanne Bohn, begge ønsker ikke at fortsætte.
 
Joan Wickberg & Jeanette Barrett blev genvalgt til bestyrelsen.
Anja Bech & Heidi Holt er valgt som øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Christina Bach fortsætter.
 
7) Valg af to suppleanter for 1 år.
Til første suppleant valgtes Heidi Drejer og til anden suppleant valgtes Marlene Pihl Nielsen.
 
8) Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år.
Til revisor valgtes Torben F. Larsen og til revisor suppleant valgtes Lars Bech.
                                   
9) Evt.
Næste arrangement Store BRAG d. 19/3 2017 blev debatteret.
 
 
                                                                                                                                                                              24.02.2017
                                                                                                                                                                              Heidi Holt
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 22. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset Assens
 
Dagsorden for generalforsamling
 
1. Valg af dirigent og referent
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse.
 
5. Behandling af indkommende forslag.
 
6. Valg til bestyrelsen
Formand på valg i lige år. (Næstformand og kasserer på valg i ulige år.)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.
 
Formand Christina Bach ikke på valg, fortsætter et år mere.
Næstformand Joan Wickberg og kasserer Jeannette Barrett på valg (vil begge fortsætte)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg:
Heidi Bitomsky ønsker ikke at fortsætte
Susanne Bohn ønsker ikke at fortsætte
 
7. Suppleanter  (valgt for 1 år)
 
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor er Heidi Holt og suppleant er Torben Larsen
 
9. Evt.
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 
Onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00 i Klubhuset Assens.
 


Dagsorden ifl. vedtægterne
 
1. Valg af dirrigent og referent

2. Valg af kasserer. Da vores nuværende kasserer har valgt at træde tilbage, kalder jeg ind til valg af ny.

3. Evt. valg af suppleanter

Christina Bach
Formand AIF Håndbold 

AIF Håndbold orienteringsmøde

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 17.00 – 18.00


Referat

1. Velkomst og 15 min. kamp
Startede med en god høvdingeboldkamp, børnene mod de voksne. Dog ingen vinder, da kampen blev afbrudt pga. tidspres.
2. Information fra bestyrelsen
3,5 min video om, hvad det gode er ved at være i en håndboldforening. 

- Klub-building

Ny sammensat bestyrelse, meget at lære, meldt os til klub-building.

Består af 3 møder

Første møde: Styr på driften, overblik over de forskellige opgaver (skal, bør, kan opgaver)

Årshjul kommer til at ligge på hjemmesiden AIF-SPORT, når det er færdigt.

Andet møde: Frivillighed, hvordan erhverver vi os bedst frivillge?

Tredje møde: udvikling af håndboldproduktet.

- Hvem er vi, og hvad laver vi?

Heidi: Bestyrelsesmedlem og træner damerne.

Joan: Bestyrelsesmedlem og træner U8 + U12 piger.

Mads: Kassér.

Christina: Formand og træner U10 + U12 drenge.

- Hvad kan vi blive bedre til?

På bordene ligger sedler, hvorpå man kan skrive ideer. Der kom flere gode forslag.

- Foreningen ønsker hjælp til:

* Hvordan tjener vi penge til klubben?

* Sponsorer?

* Nye bolde?

* Sekretær – referater – 3 sikre møder, et møde i august, et i januar, generalforsamlingen, (evt. store brag møde, evt. afslutningsmøde)

Der ligger små kort på bordene, hvorpå man kan skrive sit navn, telefonnr., og hvad man vil hjælpe med.

Det kunne fx være at bage kage, dække borde til afslutningen, arrangere noget, sponsorerer noget, dommerbord, dommer (evt. uddannelse af dommere, hvis nogen ønsker det).

Der blev mange kort udfyldt.

MAN SKAL IKKE HAVE FORSTAND PÅ HÅNDBOLD, FOR AT HJÆLPE!!!!
 

Til slut en stor tak til de ankomne, tak for alle de gode forslag.

Bestyrelsen vil se på kortene, og man vil blive kontaktet, når tid er.

 

Med venlig hilsen

Håndboldbestyrelsen

/Formand Christina Bach
 

AIF Håndbold orienteringsmøde

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 17.00 – 18.00

 

Vi vil gerne invitere til et orienteringsmøde for forældre, trænere, spillere og andre interesserede i Klubhuset, hvor bestyrelsen vil fortælle lidt om vores arbejde, hvad der sker og kommer til at ske samt at få ideer til, hvad vi kan gøre for at blive en bedre forening etc.

 

Alle er velkomne J.

 

Dagsorden:

 

1.   Velkomst og 15 min. håndboldkamp

 

2.   Information fra bestyrelsen

- Klub-building

- Hvem er vi?

- Hvad laver vi?

- Hvad kan vi blive bedre til?

 

Vi slutter senest 18.00 efter en fornøjelig og konstruktive time.

 

AIF håndbold afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 18.00 i klubhuset Assens.

 

Dagsorden for generalforsamling

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse.

 

5. Behandling af indkommende forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

Formand på valg i lige år. (Næstformand og kasserer på valg i ulige år.)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år.

 

7. Suppleanter  (valgt for 1 år)

 

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen AIF Håndbold

v/formand Christina Bach                                                                                                 1. februar 2016
 
AIF til EM-Kvalifikation
 
Kvindelandskampen den 8. oktober 2015, i Ceres Arena, Aarhus spillede Danmark – Tyrkiet og de fik opbakning fra 30 spillere og trænere fra Assens Idrætsforening håndbold.
Med højt humør og gode sangstemmer drog U10 og U12 håndboldspillere fra AIF med bus til Århus, for at være med til at heppe på Danmark. Alle havde fået hvide t-shirts, som efter kampen, blev overskrevet med autografer fra samtlige spillere. Det var en super dejlig aften og alle hyggede sig.
Dette kunne kun lade sig gøre, fordi KL Transport havde sponsoreret billetterne til kampen.
Bussen blev delvist sponsoreret af Sparekassens Gavefond og delvist af salg af julekort, som starter i dag, fortæller formand Christina Bach.
 
På billederne ses AIF spilleren i dejlig stemning inden afgang, under autografskrivning osv, bl.a ses Anders, Tobias, Rasmus, Martin, Casper, Isabell, Mia, Andre', Magnus, Caroline m. fl.
  ASSENS IF HÅNDBOLD 2014 -2015
 

Så er håndbold i Assens Hallen i gang igen, alle er velkomne, nye som gamle

garvede spillere.

Opstart for U14/U16 drengen, damerne og herrerne er onsdag, den 13. august:

Kl. 18.00 til 19.30 træner U14/U16 drenge, trænere er Tobias Mousten og Anders

Bager.

Kl. 18.00 – 19.30 træner damer, træner er Casper Svanholm.

Kl. 19.30 – 21.00 træner herrerne, træner er Jens Beyerholm og holdleder er Ole

Mousten.

Alle hold har ligeledes træningstid om mandagen:

Kl. 19.00 – ca. 20.00 U14/U16 drenge og damer.

Kl. 19.00 – ca. 21.00 herrerne. (Med forbehold for ændringer).

Opstart for ungdomsholdene er onsdag, den 27. august:

Kl. 16.00 – 17.00 træner U12/U14 piger/drenge, trænere er Githa Melgaard og

Charlotte Brix Christensen.

Kl. 17.00 – 18.00 træner U8/U10 piger og drenge, trænere er Christina Bach, Martin

Skov Andersen, Joan Wickberg, Ann Stjerne Linaa og Caroline Brix Christensen.

For yderligere oplysninger, kontakt Charlotte Brix Christensen, mobil 20 85 36 47.

Assens IF Håndbold.
Store Brag dag søndag den 9. marts 2014 i Assens Hallen

Håndbold afdelingen havde sat alle sejl for en succesfuld søndag for de mange udenbys spillere, tilskuere, forældre, kærester m.m 
 

GENERALFORSAMLING

 

AIF HÅNDBOLD

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling

Onsdag d. 19.02.14 kl. 20.45 i klubhuset.
 
 
Alle forældre og voksne spillere opfordres til at møde op, for at være med til at forme AIF HÅNDBOLD til glæde & gavn for Jeres børn og klubben.
 
Kendskab til håndbold er ikke forudsætning, kun lysten til at arbejde med børn eller for klubben er nok.
 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Formand: Charlotte Brix Christensen
Næstformand: Lisbeth Andersen
Kasserer: Mads Krog Larsen

Medlem: Luise Bach, Karina Friis
 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden afholdelse af generalforsamling.
 
 

 
Med venlig Hilsen og på gensyn
 
Bestyrelsen
AIF Håndbold
25. januar 2014  

AIF Håndbold har fået uddannet 3 nye håndbold dommere forår 2012. Klubben er nu godt rustet til den kommende sæson. Klubben har hold der rykker op i rækkerne, så vi er skal have kvalificeret dommer forlyder det fra Søren Møldrup. 
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager