OK-benzin (tv. Charlotte Lorentzen) overdrager th. Anja Bech 17.443,32 kr til Assens Idræsforening oktober 2019 
Generalforsamling i Assens IF, Hovedbestyrelse
Torsdag d. 30/3-2017 Kl. 19.00 i Assens IF Klubhus
 
 
Dagsorden:
 
 
1)    Valg af dirigent og referent
 
2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 
3)    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 
4)    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse
 
5)    Behandling af indkommende forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
6)    Meddelelse af de personer der af respektive underafdelinger er udpeget som repræsentant/suppleant i hovedbestyrelsen
 
7)    Rettelse i vedtægterne pkt. 3.2. Nuværende tekst:  Pr. 01 MAR 2007 er der tilknyttet følgende selvstændige underafdelinger:Gymnastik, Rugby, Fodbold Ungdom, Fodbold Senior, Badminton, Trav & Kast(optaget 26/6-04) og Assens Motion og Fitness (optaget 27/4-06).
Rettes til: Pr. 01 MAR 2017 er der tilknyttet følgende selvstændige underafdelinger:
Gymnastik, Håndbold, Fodbold Ungdom, Fodbold Senior, Badminton, Trav & Kast(optaget 26/6-04) og Assens Motion og Fitness (optaget 27/4-06):
 
8)    Valg til hovedbestyrelsen – på valg er Næstformand – Martin Barret og Kasserer – Torben Larsen.
 
9)   Valg af 2 suppleanter (vælges for et år)

10)  Valg af revisor og revisorsuppleant
 
11)  Evt.
                                                                                                                                                                                        13.03.2017 GRDonation fra OK-benzin maj 2016:
 

Fredag den 13.05 2016 var der OK-benzin kunde arrangement i Daglig Brugsen i Assens. Assens IF (AIF) var repræsenteret for at kapre flere kunder til et OK-benzin tank-kort. Samme dag fik AIF overdraget kr. 20.715,79 fra OK-benzin repræsenteret ved Brugsuddeler fra Daglig Brugsen i Assens, Michael Nikolajsen.

Kassere i AIF Torben Larsen takker for det flotte beløb - som skal fordeles og sendes ud til de enkelte idrætsafdelinger i AIF.

OK-benzin støtter AIF med 5 øre pr. liter solgt benzin, som tankes på OK-benzin stander rundt omkring i landet, såfremt tank-kort et tilknyttet Assens IF aftalen.

Den 27.08 og 18.12 2016 vil der igen være OK arrangementer i Daglig Brugsen i Assens.

AIF afdelingerne siger tak til alle og enhver, som tanker på OK-benzin tank-kort.

Støtten fra OK-benzin er har stor betydning for den daglige drift og udvikling af klubben.
 

 

 

 
 

 
Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager