Assens IF fodbold ungdom

Udmeldingsblanket:

Jeg meddeler herved, at jeg udmeldermelder mig i AIF fodbold ungdom fra d.d.
Navn: ______________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________
CPR-nr. (første 6 cifre): ________________________________________
Tlf.:______________________  Mobil: ___________________________
Mail: _______________________________________________________
Forældre eller værges underskrift: _________________________________

Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager