Hovedsponsor

Generalforsamling i Assens IF, Hovedbestyrelse

Onsdag 28/3-2018

Kl. 19.00

i Assens Klubhus

 

                                                                                                                                             Assens d. 8/2/2018

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent og referent

 

1)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

2)    Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

 

3)    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

 

4)    Behandling af indkommende forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

5)    Meddelelse af de personer der af respektive underafdelinger er udpeget som repræsentant/suppleant i hovedbestyrelsen

 

6)    Valg til hovedbestyrelsen – på valg er formand – Gorm Rasmussen (ønsker ikke genvalg).

 

7)    Valg af 2 suppleanter (vælges for et år)

 

8)    Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9)     Evt.


AIF Hovedbestyrelse
​Formand
Gorm Rasmussen

Assens Idrætsforening | Edderupvej 1 | Assens | 9550 Mariager